Politica de confidențialitate

Legea privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice numărul 506/2004, prevede:

Furnizorul unui serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului are obligaţia de a lua măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării securităţii prelucrării datelor cu caracter personal.

Aceste măsuri trebuie să asigure un nivel de securitate proporţional cu riscul existent, având în vedere posibilităţile tehnice de ultimă oră şi costurile implementării acestor măsuri.

Fără a aduce atingere prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, măsurile adoptate potrivit alin. (1) trebuie să respecte cel puţin următoarele condiţii:

a) să garanteze că datele cu caracter personal pot fi accesate numai de persoane autorizate, în scopurile autorizate de lege;

b) să protejeze datele cu caracter personal stocate sau transmise împotriva distrugerii accidentale ori ilicite, împotriva pierderii sau deteriorării accidentale şi împotriva stocării, prelucrării, accesării ori divulgării ilicite;

c) să asigure punerea în aplicare a politicii de securitate elaborate de furnizor în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.


© Biosens 2024. Toate drepturile rezervate.
Web Design Webmindcreator Studios